Textsamtal och rim och reson?

Gårdagens schema bestod av två textsamtal och en längre skrivövning. Även om jag har fått ett intresse av skrivövningar så var det ändå textsamtalen som var det mest givande under gårdagen.

Den första deltagaren hade skrivit en text om hens arbete som tolk. Texten berörde det mångbottnade verbet ”att tolka” med både innebörden att tolka från ett språk till ett annat, men också att tolka människors handlingar, uppträdande, tal och sociala regler. Det var en spännande text eftersom språket och ämnet kändes okonstlat, och var författarens egna.

Vi pratade också om gestaltning och förväntningar på en text. Författaren kände att hen behövde skriva mer invecklat och detaljerat för att det skulle bli en ”riktig text”. Det blev en diskussion om vad en text är och vi var nog ganska överens om att text kan se väldigt annorlunda ut och även gestaltning av karaktärer, platser, handlingar etc. För många kanske det är en självklarhet men när man skriver kan det bli en väldigt aktuell fråga. Skriver jag ”på riktigt” nu?

Det andra textsamtalet kretsade mycket kring hur dubbel en röst kan vara i en text. Samma röst som är säker och stark i ett stycke blir i nästa desperat och ursäktande. Jag känner att det behövs i en text och behöver inte vara en nackdel. Känslor och tankar skiftar ofta hos oss människor, och eftersom text är ett mänskligt uttryck är det bara en naturlig konsekvens av det.

Vi pratade också om hur en författare kan bli fångad av att hela tiden känna ett ansvar för att textens alla ord ska kännas ”sanna” och ”ärliga”. Jag hade också det problemet tidigare och det återkommer även idag ibland. Men det kan vara otroligt begränsande och skrivandet blir då endast ett arbete och man tillåter inte sig själv att leka med texten.

All in all väldigt intressanta diskussioner där texten alltid får stå i fokus.